2007

2006

2004
Výběr z prací z roku 2004 je shodně s rokem 2003 výrazně ovlivněn vedením výtvarných kurzů na Poštovce. Pastely na papíře.

2003
Výběr z prací z roku 2003 zahrnuje činnost pro mne výrazně určenou vedením výtvarných kurzů na Poštovce. Potřeba názorně předvést práci s barvou, prostorem a atmosférou při zobrazení plenéru mne znovu vrací k prvotnímu impulsu výtvarné práce, k bezprostřednímu zážitku a záznamu skutečnosti. Pastely na papíře.

DROBKY ZE ŠUPLÍKU
„Drobky ze šuplíku“ tvoří část z tvorby tzv. Satalického období, teď už dávné historie, z let 1985 a dále, jsou to všechno pastely na papíře. Velkou většinu z těch, které v té době vznikly naleznou mí přátelé a rodina u sebe v kuchyni, předsíni, obýváku a možná i za skříní v ložnici. Mám pokaždé radost, když se setkáme.